Stambiagabaritės atliekos – tai dideli ir sunkiai išardomi baldai, dviračiai, taip pat didelių matmenų atliekos, susikaupusios, atliekant įvairius remonto, griovimo ar rekonstrukcijos darbus. Tokių atliekų pašalinimas žmonėms dažnai yra didelis rūpestis. Todėl neretai galime stebėti neatsakingų kaimynų paliktas „dovanas“ prie buitinių atliekų konteinerių. Čia mėtosi ir sulūžę seni baldai, ir stiklo gabalai, ir statybinės atliekos. Tai darko kiemo vaizdą, o be to, kas nors gali ir susižeisti.
Vilniuje yra keletas stambiagabaričių atliekų išvežimo aikštelių, tačiau dažnai pačiam žmogui yra sudėtinga išardyti ir nugabenti ten senus baldus ir kitas stambias atliekas. Todėl geriausia stambagabaritinių šiukšlių išvežimą patikėti profesionalams.